Okategoriserade

Återtagslakt Och Styckning Nöt & Kalv

Gäller från och med 2023-04-03 Priser 12,60 kr/kg slakt, under 200 kg slaktvikt 2600 kr 14,50 kr/kg Styckning och vacuum packning Intransport ca. 4 kr/kg Uttransport, faktureras faktisk kostnad Uttransport av helfall; Emballage och pall 550kr/individ, Lastning på pall 500kr/individ. Totalt 1050kr per individ. Packningsalternativ 10 kg:s eller 20 kg:s lådor, hälften färs, hälften stekar. …

Återtagslakt Och Styckning Nöt & Kalv Läs mer »