Återtagsslakt och Styckning Får & Lamm

Gäller från och med 2023-04-03

Slakt Lamm 470kr
Slakt Får 570kr
Packning lamm i låda
Packning individ +30kr/st
Märkning färsk eller fryst
Grovstyckning
Får 250kr/st
Lamm 200kr/st
Hel Fiol, Hel Sadel, Hel Entrecote med ben
Hel Bog med lägg, Bringa med ben, Sågad Hals
Vaccad och märkt, ej färs.
Finstyckning
Får 450kr/st
Lamm 400kr/st
Lår benfri/med ben
Läggar hel/färs  
Sadel skivad/hel
Bringa benfri/med ben/färs
Bog benfri/med ben/skivad
Entrecote benfri/med ben/skivad 
Hals hel/färs 
Färs 1kg’s påse
Gourmetstyckning
Får 500kr/st
Lamm 450kr/st
Lår benfri/ med ben/skivad/ utskurna stekar  
Lägg hel/färs  
Sadel hel/benfri/skivad/racks 
Filé
Bringa med ben/benfri/färs
Bog med ben/benfri/skivad
Entrecote med ben/benfri/skivad 
Hals med ben/färs 
Färs  1 kg’s påsar/500 gr påsar
Återtag av Får & Lammskinn
Saltning av skinn 225 kr/st inklusive uttransport.
Återtagsskinn som av någon anledning går sönder vid slakt ersätts med 100 kr, ej skinn från djur under 14 kg.
Utebliven försäljningsintäkt för trasiga skinn ersätts ej.