Återtagslakt Och Styckning Nöt & Kalv

Gäller från och med 2023-04-03

Priser
12,60 kr/kg slakt, under 200 kg slaktvikt 2600 kr
14,50 kr/kg Styckning och vacuum packning
Intransport ca. 4 kr/kg
Uttransport, faktureras faktisk kostnad
Uttransport av helfall; Emballage och pall 550kr/individ, Lastning på pall 500kr/individ. Totalt 1050kr per individ.
Packningsalternativ
10 kg:s eller 20 kg:s lådor, hälften färs, hälften stekar.
Köttfärsen i 2,5kg eller 5 kg’s påsar.
Köttfärs i slang 500g eller 800g. Kostnad tillkommer med 3,50kr/kg på den totala slaktvikten
Grillådor kostnad tillkommer med 3kr/kg på den totala slaktvikten
Allt vacuumpackas.
Återtag av Nöt & Kalvskinn
Saltning av skinn 600 kr/st inklusive uttransport.
Utebliven försäljningsintäkt för trasiga skinn ersätts ej.