OM OSS2020-12-10T11:35:23+01:00

Jämtlandsgården är ett litet slakteri med stor själ. 

Vi tror på att bygga tillit mellan oss, medarbetare, kunder och konsumenter. En tillit som ger förtroende och gör att man väljer oss som leverantör, arbetsgivare och slakteri. Kött med Jämtlandsgårdens sigill håller absolut högsta kvalitet och vi vill att det skall vara ett självklart val för konsumenten i butik. Ett kött producerat med kärlek, från länets duktiga bönder och via den skickliga personalen på vårt slakteri i Hammerdal. Den som väljer Jämtlandsgården väljer också att stödja hållbar, lokal företagsamhet och livsmedelsproduktion.
De flesta av våra 234 aktieägare är djurägare och leverantörer av djur, och många av dem har funnits med sedan starten 2008.  Det tycker vi är en styrka, liksom att vi är länets första KRAV-godkända nötslakteri.  
På Jämtländskt försynt vis är vi väldigt stolta över Jämtlandsgården 
”Litt kärut men int uttan orsak”

Affärsidé

• Bolaget utför slaktning och styckning av nötboskap, får, lamm och hästar.

• Bolaget utför legoslaktning och styckning på uppdrag av djuruppfödare och förädlingsföretag.

• Försäljning av bolagets egen produktion sker till förädlings- företag
och grossister samt till l butiker och restauranger.

Mål

• Långsiktigt vinstmål. Resultat före bokslutsdispositioner 5 % av omsättningen.

Jämtlandsgårdens styrelse

Årsredovisningar

2019

2018

2017

2016

2015