LEVERANTÖR2021-11-30T18:23:46+01:00

Återtagsslakt & styckning av lamm & får

Prislista fr o m 1 januari 2022:

Priser Lamm
450 kr/st Slakt
420 kr/st Styckning

Priser Får
550 kr/st Slakt
460 kr/st Styckning

Styckning efter önskemål, ladda ned formulär >>

Återtag av Får & Lammskinn
Saltning av skinn 150 kr/st inklusive uttransport.

Återtagsskinn som av någon anledning går sönder vid slakt ersätts med 100 kr, ej skinn från djur under 14 kg.
Utebliven försäljningsintäkt för trasiga skinn ersätts ej. Trasiga skinn från lamm under 14 kg ersätts ej.

Återtagsslakt & styckning av nöt & kalv

Priser
11,40 kr/kg slakt, under 200 kg slaktvikt 1600 kr
13 kr/kg Styckning och vacuum packning
+3 kr/kg Köttfärs under 2,4 kg påsar, pris på helvikt
Intransport ca. 3 kr/kg, faktureras faktisk kostnad
Uttransport, faktureras faktisk kostnad

Styckning efter önskemål, ladda ned formulär >>

Packning
10 kg:s eller 20 kg:s lådor, hälften färs, hälften stekar.
Köttfärsen i 2,5 eller 5 kg:s påsar.
Köttfärs i slang 500 eller 800 gr
Allt vacuumpackas

Köttkontrollavgift

Livsmedelsverkets kontrollavgift har höjts väsentligt, en kostnad som delvis skall täckas av kostnaden för slakt. Kontrollavgifterna är under utredning på nationell nivå.
I avräkningspriset för slakt ingår i dagsläget 0,72kr/kg av kontrollavgift

Anmäla djur

Livdjurstorg