About Annsofi Collin

This author has not yet filled in any details.
So far Annsofi Collin has created 9 blog entries.

Vi köper nötkreatur!

Vi har ökad efterfrågan på kött från Jämtland! Har du nötkreatur att sälja så hör gärna av dig till oss, tack!

Tel. 0644-108 50

Vi köper nötkreatur!2021-09-14T18:24:14+02:00

VD byte på Jämtlandsgården

Jämtlandsgårdens VD Stefan Zetterlund har bestämt sig för att det är dags att kliva av uppdraget. Stefans 7 år i bolaget har varit en spännande resa minst sagt, med tunga ekonomiska utmaningar men också kliv framåt inte minst vad gäller lösningen för slaktavfall som numera går till Norge för att bli biogas. Det senaste året har slaktvolymen på Jämtlandsgården vuxit rejält till följd av ett utökat legouppdrag från HKScan. Det har i sin tur inneburit en mer stabil och förutsägbar verksamhet i slakteriet.  Med det läget som grund tog Stefan beslutet om att det var dags att lämna över till någon annan. Rekryteringen av ny VD är klar, Daniel Perfect tillträder tjänsten den 1 mars. Daniel har lång erfarenhet av ledande befattningar inom olika branscher och känns igen av många från tiden som Näringslivschef i Strömsunds kommun. Sedan 2012 är han konsult inom företagsutveckling i eget företag med den främsta styrkan att strukturera, organisera, leda och få till försäljning. Daniel har också ett omfattande kontaktnät, och sammantaget är vi övertygade om att han kommer att bidra till fortsatt spännande utveckling för Jämtlandsgården
Vi tackar Stefan för strålande insatser som VD under många år och hälsar Daniel varmt välkommen till Jämtlandsgården Livsmedel AB.

 

VD byte på Jämtlandsgården2021-02-27T17:11:15+01:00

En positiv höst för Jämtlandsgården

Styrelse och ledning gläds åt att omsättningen ökat med hela 28 %. Det här är en följd av det utökade uppdraget för HK Scan men också ett resultat av en ökad försäljning av kött från Jämtlandsgården till butik. Budskapet ”Jämtländskt hela vägen” börjar ge effekt. Begreppet som innebär att köttet kommer från djur uppfödda i länet, slaktade och förädlade inom länet, med minsta möjliga transport från gård till butik.
Våra omkostnader har inte ökat i samma omfattning som intäkterna. En viktig förklaring är samarbetet med en norsk biogasanläggning för omhändertagande av vårt slaktavfall.
Köttfärs i slang efterfrågas i allt större omfattning i såväl butik som från våra återtagsleverantörer och vi kommer därför att investera i en ny helautomatisk köttfärsspruta.
Vi vill verkligen passa på att lyfta personalens fantastiska arbete!  Slakteriet i Hammerdal har en yrkesskicklig och lojal personalstyrka som klarat av att möta den kraftigt ökade arbetsbelastningen under hösten.
Tusen tack!

En positiv höst för Jämtlandsgården2020-11-04T14:46:50+01:00

JÄMTLANDSGÅRDEN VÄXER MED ÖKAD SLAKT

Jämtlandsgården, det lokala slakteriet i Hammerdal, ökar nu slakten genom ett utökat samarbete med HKScan. För Jämtlandsgården innebär detta att slakteriet kommer att närma sig full beläggning och ge en kraftigt förbättrad lönsamhet.
Antalet Jämtländska nötdjur som förädlas via slakteriet i Hammerdal blir därmed också betydligt fler.
-Uppgörelsen med HK Scan bidrar till bättre stabilitet i verksamheten med ökad beläggning och stärkt position för bolaget. Den är också helt i linje med vår profilering ”Jämtländskt hela vägen”, kött från djur som aldrig lämnat länet.
I och med att vi kommer att få in djur ifrån ett ökat antal jämtländska producenter öppnar det också för fler återtag, det vill säga möjlighet för fler Jämtländska lantbrukare att ta tillbaka styckat kött och sälja köttlådor i egna försäljningskanaler säger VD Stefan Zetterlund
– Vi är mycket glada över att snabbt kunna öka vår slaktvolym på Jämtlandsgården. Vi är mycket nöjda med vårt samarbete hittills och ser fram emot att utöka det. Det är viktigt för oss att utöka slaktkapaciteten åt lantbrukarna i regionen och behålla vår lokala närvaro och höga servicenivå, säger Magnus Lindholm Operativ chef på HKScan.

För ytterligare information kontakta:

Stefan Zetterlund, VD Jämtlandsgården
Tel. 070-5101062

JÄMTLANDSGÅRDEN VÄXER MED ÖKAD SLAKT2020-07-03T12:59:28+02:00

Handlingar till årsstämma och kontrollstämma

Torsdag 26 mars håller Jämtlandsgården årsstämma och uppföljande kontrollstämma.
Kallelse har gått ut till samtliga aktieägare med post. Här hittar du handlingar till båda stämmorna. Vi håller stämmorna på Krokoms Värdshus med start klockan 13.00.
Vi bjuder på lunch klockan 12.00 för de som önskar.
Välkomna önskar ledning och styrelse

Dokument:

Årsredovisning 2019

Kontrollbalansräkning

Förslag dagordning kontrollstämma

Förslag dagordning ordinarie årsstämma 2020

Handlingar till årsstämma och kontrollstämma2020-03-23T13:36:23+01:00

Meddelande från Livsmedelsföretagen

Allt eftersom coronakrisen utvecklas dyker det upp allt fler frågor om hur det går för svensk livsmedelsproduktion. Här besvaras några av de frågorna av branschorganisationen Livsmedelsföretagen.

Meddelande från Livsmedelsföretagen2020-03-20T11:01:56+01:00

Kallelse ordinarie bolagsstämma

Härmed kallas aktieägarna i Jämtlandsgårdens Livsmedel AB till ordinarie bolagsstämma.

Dag: Torsdag 26 mars 2020
Tid: 13,00
Plats: Krokoms Värdshus, Krokom
Lunch serveras från klockan 12,00

Förutom ordinarie punkter i bolagsordningen, kommer på stämman frågan om:

Styrelsens fullmakt att vid ett eller flera tillfällen under tiden till nästa ordinarie bolagsstämma besluta om och genomföra nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med optionsrätter till nyteckning av aktier.
Övriga handlingar inför stämman kommer att finnas tillgängliga på stämmodagen.
Årsredovisning för 2019 kommer att finnas tillgänglig här på Jämtlandsgårdens hemsida.
Vårt samarbete med HKScan har under året fungerat mycket bra, deras del av slaktvolymen har ökat även detta år. Vi nådde inte önskade ökning på försäljning och återtag.

Under slutet av året var vi nära en lösning på de skenande avfallskostnaderna.

Hammerdal den 9 mars 2020 

Styrelsen

Kallelse ordinarie bolagsstämma2020-03-13T12:31:21+01:00

Kallelse extra kontrollstämma

Härmed kallas aktieägarna i Jämtlandsgårdens Livsmedel AB till extra kontrollstämma.

Dag: Torsdag 26 mars 2020
Tid: 13,00
Plats: Krokoms Värdshus, Krokom
Lunch serveras från klockan 12,00

Övriga handlingar inför stämman kommer att finnas tillgängliga på stämmodagen.
För den aktieägare som önskar kan handlingarna begäras ut från Jämtlandsgården Livsmedel AB från och med 12 mars 2020

Årsredovisning för 2019 kommer att finnas tillgänglig här på Jämtlandsgårdens hemsida.

Vårt samarbete med HKScan har under året fungerat mycket bra, deras del av slaktvolymen har ökat även detta år. Vi nådde inte önskade ökning på försäljning och återtag.

Under slutet av året var vi nära en lösning på de skenande avfallskostnaderna.

Hammerdal den 9 mars 2020 

Styrelsen

Kallelse extra kontrollstämma2020-03-13T12:35:27+01:00