Prislista för 2023

Prislista – 1 januari 2023

Återtagsslakt & styckning av får och lamm

Priser Lamm
495 kr/st Slakt
465 kr/st Styckning

Priser Får
605 kr/st Slakt
505 kr/st Styckning

Återtag av Får & Lammskinn


Saltning av skinn 225 kr/st inklusive uttransport.

Återtagsskinn som av någon anledning går sönder vid slakt ersätts med 100 kr, ej skinn från djur under 14 kg.

Utebliven försälningsintäkt för trasiga skinn ersätts ej. Trasiga skinn från lamm under 14 kg ersätts ej.

Återtagsslakt & styckning av nöt & kalv

Priser
12,60 kr/kg slakt, under 200 kg slaktvikt 1800 kr
14,50 kr/kg Styckning och vacuum packning
+3,50 kr/kg Köttfärs under 2,4 kg påsar, pris på helvikt
Intransport ca. 4 kr/kg, faktureras faktisk kostnad
Uttransport, faktureras faktisk kostnad

Packning
10 kg:s eller 20 kg:s lådor, hälften färs, hälften stekar.
Köttfärsen i 2,5 eller 5 kg:s påsar.
Köttfärs i slang 500 eller 800 gr.
Allt vacuumpackas.