En positiv höst för Jämtlandsgården

Styrelse och ledning gläds åt att omsättningen ökat med hela 28 %. Det här är en följd av det utökade uppdraget för HK Scan men också ett resultat av en ökad försäljning av kött från Jämtlandsgården till butik. Budskapet ”Jämtländskt hela vägen” börjar ge effekt. Begreppet som innebär att köttet kommer från djur uppfödda i länet, slaktade och förädlade inom länet, med minsta möjliga transport från gård till butik.
Våra omkostnader har inte ökat i samma omfattning som intäkterna. En viktig förklaring är samarbetet med en norsk biogasanläggning för omhändertagande av vårt slaktavfall.
Köttfärs i slang efterfrågas i allt större omfattning i såväl butik som från våra återtagsleverantörer och vi kommer därför att investera i en ny helautomatisk köttfärsspruta.
Vi vill verkligen passa på att lyfta personalens fantastiska arbete!  Slakteriet i Hammerdal har en yrkesskicklig och lojal personalstyrka som klarat av att möta den kraftigt ökade arbetsbelastningen under hösten.
Tusen tack!

2020-11-04T14:46:50+01:00