JÄMTLANDSGÅRDEN VÄXER MED ÖKAD SLAKT

Jämtlandsgården, det lokala slakteriet i Hammerdal, ökar nu slakten genom ett utökat samarbete med HKScan. För Jämtlandsgården innebär detta att slakteriet kommer att närma sig full beläggning och ge en kraftigt förbättrad lönsamhet.
Antalet Jämtländska nötdjur som förädlas via slakteriet i Hammerdal blir därmed också betydligt fler.
-Uppgörelsen med HK Scan bidrar till bättre stabilitet i verksamheten med ökad beläggning och stärkt position för bolaget. Den är också helt i linje med vår profilering ”Jämtländskt hela vägen”, kött från djur som aldrig lämnat länet.
I och med att vi kommer att få in djur ifrån ett ökat antal jämtländska producenter öppnar det också för fler återtag, det vill säga möjlighet för fler Jämtländska lantbrukare att ta tillbaka styckat kött och sälja köttlådor i egna försäljningskanaler säger VD Stefan Zetterlund
– Vi är mycket glada över att snabbt kunna öka vår slaktvolym på Jämtlandsgården. Vi är mycket nöjda med vårt samarbete hittills och ser fram emot att utöka det. Det är viktigt för oss att utöka slaktkapaciteten åt lantbrukarna i regionen och behålla vår lokala närvaro och höga servicenivå, säger Magnus Lindholm Operativ chef på HKScan.

För ytterligare information kontakta:

Stefan Zetterlund, VD Jämtlandsgården
Tel. 070-5101062

2020-07-03T12:59:28+02:00