Handlingar till årsstämma och kontrollstämma

Torsdag 26 mars håller Jämtlandsgården årsstämma och uppföljande kontrollstämma.
Kallelse har gått ut till samtliga aktieägare med post. Här hittar du handlingar till båda stämmorna. Vi håller stämmorna på Krokoms Värdshus med start klockan 13.00.
Vi bjuder på lunch klockan 12.00 för de som önskar.
Välkomna önskar ledning och styrelse

Dokument:

Årsredovisning 2019

Kontrollbalansräkning

Förslag dagordning kontrollstämma

Förslag dagordning ordinarie årsstämma 2020

2020-03-23T13:36:23+01:00