Kallelse ordinarie bolagsstämma

Härmed kallas aktieägarna i Jämtlandsgårdens Livsmedel AB till ordinarie bolagsstämma.

Dag: Torsdag 26 mars 2020
Tid: 13,00
Plats: Krokoms Värdshus, Krokom
Lunch serveras från klockan 12,00

Förutom ordinarie punkter i bolagsordningen, kommer på stämman frågan om:

Styrelsens fullmakt att vid ett eller flera tillfällen under tiden till nästa ordinarie bolagsstämma besluta om och genomföra nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med optionsrätter till nyteckning av aktier.
Övriga handlingar inför stämman kommer att finnas tillgängliga på stämmodagen.
Årsredovisning för 2019 kommer att finnas tillgänglig här på Jämtlandsgårdens hemsida.
Vårt samarbete med HKScan har under året fungerat mycket bra, deras del av slaktvolymen har ökat även detta år. Vi nådde inte önskade ökning på försäljning och återtag.

Under slutet av året var vi nära en lösning på de skenande avfallskostnaderna.

Hammerdal den 9 mars 2020 

Styrelsen

2020-03-13T12:31:21+01:00