Kallelse extra kontrollstämma

Härmed kallas aktieägarna i Jämtlandsgårdens Livsmedel AB till extra kontrollstämma.

Dag: Torsdag 26 mars 2020
Tid: 13,00
Plats: Krokoms Värdshus, Krokom
Lunch serveras från klockan 12,00

Övriga handlingar inför stämman kommer att finnas tillgängliga på stämmodagen.
För den aktieägare som önskar kan handlingarna begäras ut från Jämtlandsgården Livsmedel AB från och med 12 mars 2020

Årsredovisning för 2019 kommer att finnas tillgänglig här på Jämtlandsgårdens hemsida.

Vårt samarbete med HKScan har under året fungerat mycket bra, deras del av slaktvolymen har ökat även detta år. Vi nådde inte önskade ökning på försäljning och återtag.

Under slutet av året var vi nära en lösning på de skenande avfallskostnaderna.

Hammerdal den 9 mars 2020 

Styrelsen

2020-03-13T12:35:27+01:00