Information om slaktfria veckor 2019

Liksom tidigare år har Jämtlandsgården veckor utan slakt. 

Vanligen beror de slaktfria veckorna under våren av brist på slaktdjur.
I år sammanfaller det dessutom med ett kraftigt överskott på kött, framförallt till följd av foderbrist i stora delar av landet. Det här gör att de flesta slakterierna har köer just nu.
Några av er fått besked om att ni får vänta på hämtning av djur, och vi beklagar om det ställer till problem för er.
För att vi skall kunna slakta själva utöver legouppdraget för Scan, så behöver vi ha tillräckligt många djur. Det är svårt att få ihop vad gäller nötdjur under våren.

Om vi skall lägga in en egen slaktdag så krävs det minst 15 djur från samma upptagningsområde.

Prognosen för slakt läggs i slutet av varje år utifrån tidigare års erfarenhet. Följande veckor är inplanerade slaktfria under 2019.

Inplanerade slaktfria under 2019:  8, 16, 18, 23, 25, 36 semesterstängt 29,30, Juluppehåll 51,52

Om ni har funderingar kring detta, hör av er till Ingegerd (0644-10850, info@jamtlandsgarden.se )

2019-02-25T16:50:47+01:00