Samarbete med HKScan

Jämtlandsgården har inlett ett samarbete med HKScan om ett legoslakt samarbete, HKScan ansvarar för slaktanmälan och intransporten sker med PDR transport. Vi på Jämtlandsgården kommer även i fortsättningen köpa djur för konventionell styckning och ICA konceptet.

2019-04-08T12:13:51+02:00